Mitä OmaOpe -oppitunnilla tehdään?

mennessä | tammi 21, 2018 | Uncategorized | 0 Kommenttia

Mitä OmaOpe -oppitunnilla tehdään? Vanhemmat kysyvät tätä usein alkutapaamisessa, jonka tarkoitus on puolin ja toisin tutustua tuen tarpeisiin sekä tarjottaviin tukimuotoihin. Tässä eräänlainen runko, miten OmaOpe -oppitunti etenee ja mitä se pitää sisällään.

OmaOpe -viikkoaikataulu

Viikkoaikataulu on tärkein osio OmaOpe -oppitunnista. Tämä toimii hieman isommilla oppilailla, jotka tarvitsevat tukea oman ajanhallinnan harjoittelemiseen.  Viikkoaikataulun tarkoitus on auttaa oppilasta hahmottamaan, mitä viikon aikana pitäisi tehdä, mutta myös vähentää koulunkäyntiin liittyvää stressiä ja auttaa oppilasta ottamaan vastuu omasta ajankäytöstä. Viikkoaikatauluun merkitään läksyajat, kokeisiin lukuajat, harrastukset ja muut mahdolliset arkiaikataulut. Viikkoaikataulu on muokattavissa jokaiselle oppilaalle yksilöllisesti. Oppilas itse on mukana aikataulun tekemisessä, jolloin hän on sitoutunut myös noudattamaan sitä. Erityisesti viikkoaikataulu toimii sellaisille oppilaille, jotka stressaantuvat koulunkäynnistä tai on vaikeuksia hahmottaa ajankulkua. Erityisesti add ja adhd oppilaille tästä viikkoaikataulusta on ollut paljon hyötyä koulunkäynnissä.

Tässä esimerkki viikkoaikataulusta: OmaOpen viikkoaikataulu

Läksyt

OmaOpe -oppitunnilla läksyt tehdään yhdessä ja tarkistan, että oppilas on ymmärtänyt tehtävän. Pyrin kannustamaan ja antamaan positiivista palautetta aina läksyjä tehdessä. Tällä tavoin oppilas myös uskoo omiin kykyihinsä. Jos lapsi ei usko, että osaa tehdä tehtävän, hän saattaa alisuoritua tai jättää tehtävän tekemättä.

Kuten Outi Kummosen artikkelissa painotetaan oppilaan kiittämistä, kannustamista ja huonon käytöksen huomioimattomuutta, uskon itsekin tämänkaltaiseen kasvatukseen. Olen saanut kasvatettua oppilaiden koulunkäyntiin liittyvää motivaatiota kannustamalla ja kiittämällä oppilasta pienimmissäkin asioissa. Uskon, että oppilas arvostaa opettajaa, jos opettaja osoittaa arvostuksensa oppilasta kohtaan.

Kysyn oppilaalta myös, onko läksyjä jäänyt tekemättä viikon aikana. Läksyjen tekemättömyydestä en tuomitse enkä syytä oppilasta. Mikäli unohtelu on viikoittaista tai päivittäistä, keskustelellaan oppilaan kanssa, miksi unohtaminen tapahtuu ja miten asian voisi korjata oppilaan käytöksessä. Luonnollisesti teemme myös tekemättömät läksyt yhdessä. 

Jos läksyjä ei ole, siirrytään seuraavaan vaiheeseen oppituntia, mutta voidaan myös tehdä valmistelemiani lisäharjoituksia tarvittaessa. 

Kymppikortit ovat aina mukana. Niiden avulla harjoittelemme kertotauluja ja yhteenlaskuja.

Kokeisiin lukeminen

Onko seuraavalle viikolle tiedossa kokeita tai sanakokeita? Mikäli on, teemme lukusuunnitelman kokeeseen. Lukusuunnitelmassa otetaan huomioon vapaa-aika ja harrastukset, jolloin se on realistinen totetutettavaksi. Jos minulla ei ole tuntia oppilaan kanssa ennen koetta, luemme heti yhdessä kokeeseen. Oppilas osallistuu aina lukusuunnitelman tekemiseen itse.

Kokeisiin lukeminen tarkoittaa, että selaamme koealueen ensin läpi, jolloin oppilas saa kokonaiskuvan koealueesta. Tämän jälkeen oppilas lukee yhden kappaleen ääneen minulle, jonka jälkeen hän poimii tärkeimmät asiat paperille. Näin oppilas oppii tiivistämään kappaleen sisällön. Toisinaan minä saatan tehdä oppilaalle valmiiksi tiivistelmän koealueesta, jos se on esimerkiksi liikaa vaadittu oppilaan taitotasoon nähden. Tiivistelmän tekeminen toimii hyvin oppilailla, joilla on lukemisen ymmmärtämisen tai keskittymisen kanssa ongelmia. Tarkoitus on, että tällöin oppilas voi lukea kokeisiin pelkkien tiivistelmien avulla.

Tarvittaessa teen oppilaille harjoituskokeita, joita lähetän muutama päivä ennen koeta. Tällöin oppilas voi testata omia taitojaan ja ehtii vielä kerrata vaikeimmat asiat. 

 

Ruotsia harjoitellaan usein pelien kautta.

Keskustelu

OmaOpe -oppitunnin aikana on  mielestäni tärkeä kuunnella oppilasta myös muissa asioissa, kuin koulunkäynnissä. Pidän OmaOpe -oppituntia myös kasvatuksellisena hetkenä. Olen keskustellut oppilaiden kansa välipalojen tärkeydestä ruokavaliossa, energiajuomien haitallisuudesta, teini-iässä tapahtuvista muutoksista aivoissa ja unen merkityksestä. Nämä ovat tärkeitä oppimishetkiä oppilaalle.Työni on motivoida lasta ottamaan vastuu koulunkäynnistä, mutta myös omasta elämästä.

Tämä runko on eräänlainen pohja kaikille oppitunneille. Kuitenkin on huomioitava oppilaan yksilölliset tarpeet, jotka saattavat  muuttaa oppitunnin runkoa paljonkin.

-OmaOpe, Natalia 

0 kommenttia

Lähetä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Lue tehokkaasti kokeisiin!

Lue tehokkaasti kokeisiin!

Miten kannattaa lukea kokeisiin? Lue tehokkaasti kokeisiin OmaOpen vinkkien avulla!  Lukusuunnitelman tekeminen!  Jaa kirjan kappaleet niin, että ehdit lukea joka päivä 1-2 kpl ja kerrata koetta edeltävän päivän. Lukusuunnitelmaa kannattaa alkaa tekemään jo...

Lapseni ei osaa kertotauluja, mitä teen?

Lapseni ei osaa kertotauluja, mitä teen?

Asiakasperheeni usein kysyvät: ”Lapseni ei osaa kertotauluja, mitä teen? ” Vanhemmat pyytävä apua kertotaulujen harjoitteluun, sillä kaikki kotikonstit ovat käytetty. Mielestäni kaikkia kertotauluja ei tarvitse osata ulkoa. Tärkeämpää on, että lapsella on keinoja,...

Natalia Everhall
natalia@omaope.com
040 583 8113

y-tunnus 3334746-5