skip to Main Content
040 583 8113 natalia@omaope.com

OmaOpe tarjoaa pedagogisesti laadukasta yksityisopetusta ala- ja yläkoululaisille Espoossa, Helsingissä ja Vantaalla. OmaOpen yksityisopetus on peruskoulun lisätuki, jonka lähtökohtana on oppilaan oppimismotivaation löytäminen. Opetusta annetaan oppilaan kotona sekä etäopetuksena. Lue OmaOpen ajatuksia yksityisopetuksesta Helsingin Sanomien haastattelusta.

MITÄ YKSITYISOPETUS ON?

OmaOpen yksityisopetus perustuu opettajan kykyyn tunnistaa kunkin oppilaan yksilöllinen tapa oppia ja motivoitua.

OPETUSPAKETIT

Valitse lapsellesi sopiva opetuspaketti. Parhaat tulokset syntyvät pitkäkestoisessa työskentelyssä. 

OMAOPE NATALIA

Tutustu ajatuksiini opettamisesta. Pyrin motivoimaan oppilaitani ja helpottamaan koko perheen arkea. 

OmaOpe Natalia

Back To Top