Nepsy-valmennus

Neuropsykiatrinen valmennus eli NEPSY -valmennus on tavoitteellinen kuntoutusmenetelmä, jolla pyritään parantamaan toimintakykyä arjessa, vahvistamaan itsetuntemusta, tunnistamaan vahvuuksia sekä muuttamaan toimintaa tavoitteiden mukaisesti. OmaOpen NEPSY  valmennus tarkastelee haasteita erityisesti oppimisen, motivaation, koulunkäynnin ja kasvatuksen näkökulmasta. OmaOpen palvelee pääkaupunkiseudulla tehden kotikäyntejä asiakkaalla.

Neuropsykiatrisista oireyhtymistä tunnetuimpia ovat tarkkaavuuden ja aktiivisuuden häiriö ADHD ja ADD, autisminkirjon häiriöt, Touretten oireyhtymä ja kielelliset erityisvaikeudet. Kuntoutusmenetelmä on ratkaisukeskeinen ja työskentely on tavoitteellista sekä käytännönläheistä. Kuntoutus koostuu ennalta sovituista jaksoista, joiden tavoitteet määritellään etukäteen asiakkaan toimesta.

Nepsy- puhelin: Soita ja kysy, minä autan!

Voit soittaa veloituksetta ma klo 12-13, mikäli haluat pikaisen vastauksen sinua askarruttavaan
asiaan. Jos asiasi on laajempi ja vaatii taustatyötä, voidaan varata erillinen puhelinaika.
Natalia
 0405838113

Kenelle NEPSY -valmennus sopii?

Kaikille, jotka kokevat, että neuropsykiatriset oireet vaikuttavat kokonaisvaltaisesti koulunkäyntiin, perhe-elämään tai työssä jaksamiseen, diagnoosia ei tarvita. Yleisimmät neuropsykiatriset haasteet ovat tarkkaavuuden säätelyn vaikeus, motorinen levottomuus, keskittymisen vaikeus, aloitekyvyn haaste tai oman toiminnan ohjaamisen haasteet. Asiakkaana voi olla lapsi, nuori, aikuinen, pariskunta, perhe tai työorganisaatio.

Mitä hyötyä NEPSY- valmennuksesta on?

Nepsy- valmennuksessa opit itsellesi sopivia menetelmiä suunnata tarkkaavuutta, työtapoja oman toiminnan ohjaukseen, ajanhallinnantaitoja sekä muita toimintatapoja ja välineitä, jotka auttavat arkielämässä. Valmennuksen avulla opit tunnistamaan ja käyttämään vahvuuksiasi, minkä seurauksena myös positiivinen minäkuva vahvistuu.

Esimerkki Nepsy- valmennuksen sisällöstä:

  • Neuropsykiatristen häiriöiden ymmärtäminen.
  • Itsetunnon vahvistaminen oppijana ja koululaisena.
  • Sopivien oppimismenetelmien löytäminen.
  • Haasteiden hyväksyminen ja niiden muuntaminen vahvuudeksi.
  • Tulevaisuuden rakentaminen ja tavoitteleminen.
  • Minäkuvan vahvistaminen.
  • Oman toiminnan ohjaus ja siihen tarvittavat apuvälineet.
  • Vuorovaikutussuhteiden ymmärtäminen.
  • Välineet, tukitoimet ja toimintamallit koulussa, työpaikalla ja kotona.
  • Toimintaympäristön muokkaaminen

Nepsy- valmentaja voi tulla kouluun, harrastukseen, työpaikalle tai muuhun sovittuun paikkaan.

Natalia Everhall
natalia@omaope.com
040 583 8113

y-tunnus 3334746-5