OmaOpen opettajat

OmaOpen yksityisopettajat ovat kaikki päteviä luokanopettajia tai erityisopettajia. Opettajat valitaan koulutuksen, soveltuvuuden ja ammattitaidon perusteella.
Opettaja valitaan asiakkaalle katsoen tuen tarpeen kokonaisuutta ja opettajan vahvuuksia. 

Antti Mäkelä

Olen koulutukseltani erityisluokanopettaja ja olen työskennellyt erilaisten oppijoiden kanssa vajaat kymmenen vuotta. Opettajana olen johdonmukainen, rauhallinen ja sopivan vaativa. Erityisosaamistani ovat oppimisen tukeminen oppimisvaikeuksien kanssa sekä erilaisten oppijoiden kanssa toimiminen. Yksityisopetuksen tavoitteena on tukea ja auttaa oppilasta. Paneudutaan pulmakohtiin ja löydetään yhdessä ratkaisuja.

Pia Ahonen

Olen koulutukseltani luokanopettaja, KM, ja historia-yhteiskuntaopin aineenopettaja, FK. Minulla on pitkä ja laaja työkokemus esiopetuksesta, peruskoulusta luokilta 1-9, lukiosta ja suomi toisena kielenä -opetuksesta. Opettajana olen kannustava, jämäkkä, lempeä ja kiireetön. Kuuntelen oppilasta, kehun, motivoin ja innostan. Muistutan lapsia ja nuoria siitä, että jokainen on jossakin hyvä. Yksityisopetus on rauhallista, intensiivistä, tehokasta ja helpottaa koulunkäyntiä monella tapaa: Läksyt voidaan tehdä rauhassa ja perusteellisesti. Opiskelu- ja kokeeseen lukutekniikoita harjoitellaan yhdessä. Aiemmin opittua kerrataan ja syvennetään. Uusiin oppisisältöihin voidaan perehtyä jo etukäteen, mikä helpottaa ja motivoi oppilaan tuntityöskentelyä koulussa. 

Anna Lemminkäinen

Olen valmistunut Helsingin yliopistosta kasvatustieteen maisteriksi ja luokanopettajaksi. Tällä hetkellä työskentelen luokanopettajan virassa Helsingin kaupungilla. Opetan inklusiivista perusopetuksen luokkaa, ja minulla onkin kokemusta tehostetun ja erityisen tuen oppilaiden sekä valmistavan vuoden oppilaiden opettamisesta.
Yksityisopetuksessa tehtäväni on asettaa yhdessä oppilaan kanssa oppimiselle tavoitteet, minkä lisäksi kannustan ja motivoin oppilasta saavuttamaan tavoitteensa. Pienetkin onnistumiset matkan varrella ovat tärkeitä. Annan oppimisprosessin aikana myönteistä ja kannustavaa palautetta ja autan oppilasta näkemään, mitä hän jo osaa. Olen ratkaisukeskeinen opettaja, ja yhdessä löydämme varmasti keinot lapsenne opiskelun tukemiselle!

Marjo Similä

Olen espoolainen opettaja. Koulutukseltani olen luokanopettaja ja KM, ja olen erikoistunut esi- ja alkuopetukseen. Lisäksi olen suorittanut mm erityispedagogiikan opintoja. Olen toiminut opettajana yli 25 vuotta.
Pyrin löytämään jokaisesta oppilaasta tämän vahvuudet ja hyödyntämään niitä oppimisessa ja opetuksessani. Tämä yhdessä positiivisen palautteen kanssa lisää oppilaan myönteistä suhtautumista  oppimiseen ja koulunkäyntiin. 
OmaOpen yksityisopetuksessa pyrin helpottamaan oppilaan ja perheen arkea; asioita opiskellaan yhdessä, läksyissä autetaan ja tuetaan sekä vaikeissa oppiaineissa tai oppisisällöissä aiheita käydään etukäteen läpi, jotta ne tuntuvat oppilaasta tutummalta, kun hän käy niitä omassa koulussa opettajan kanssa läpi.
Olen innostava, kannustava ja lempeä opettaja.

Juha Kivikanto

Työskentelen luokanopettajana Helsingin kaupungilla ja kokemusta opetustyöstä on yli 10 vuotta. Aiemmalta koulutukseltani olen nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja sekä varhaiskasvatuksen opettaja. Opettajana olen rauhallinen, kannustava, sekä päämäärätietoinen. Oppilaan kanssa yhdessä pohditaan mitä tavoitellaan ja miten tavoitteisiin päästäisiin. Uskon vahvasti myös positiivisen palautteen eteenpäin vievään voimaan ja tätä periaatetta noudatan
oppitunneillani mahdollisimman usein.

Natalia Everhall
natalia@omaope.com
040 583 8113

y-tunnus 3334746-5