Olen yksityisopettaja ja koulunkäynnin mentori!

mennessä | loka 28, 2018 | Uncategorized | 0 Kommenttia

Olen yksityisopettaja ja koulunkäynnin mentori. Mitä se tarkoittaa?  Se tarkoittaa sitä, että yksityisopettajana pidän oppiaineopetuksen lisäksi tärkeänä oppilaan koulunkäynnin mentoroimista.  Opetan oppilaitani ottamaan vastuuta omasta koulunkäynnistä, opetan heille ajanhallinnan taitoja, erilaisia lukutekniikoita,  suunnittelemaan kokeisiin lukemista, kannustan ja vahvistan kouluitsetuntoa sekä pyrin opetuksellani herättämään motivaation koulunkäyntiä kohtaan. Tämä on mielestäni koulunkäynnin mentorointia!

Miksi lapsi tarvitsee koulunkäynnin mentoria?

Onko lapsellasi motivaatioon liittyviä haasteita?  Pelkkä yhden oppiaineen opettaminen ei takaa motivaation kasvamista koulunkäyntiä kohtaan. Motivaation haasteissa lapsi tarvitsee tukea ammatilaiselta, joka kykenee havainnoimaan, miksi lapsella ei ole motivaatiota koulunkäyntiä kohtaan. Kun lapsen koulunkäyntiä on havainnoitu kokonaisvaltaisesti, ottaen huomioon koko perhe, voidaan miettiä tukitoimia opetuksen sisältöön. Koulunkäynnin mentorina pyrin opastamaan lasta ja perhettä laaja-alaisesti koulunkäyntiin liittyvissä asioissa. On hyvin henkilökohtaista jokaisen opppilaan kohdalla, millaista tukea hän tarvitsee

Usein pyydän oppilaitani merkitsemään paperille kolmen päivän ajan nukkumaanmenoajan, ruutuajan, harrastusajat sekä perheen kanssa yhdessä vietetyn ajan.  Nämä kaikki osa-alueet vaikuttavat lapsen kykyyn oppia uusia asioita ja sitä kautta motivaatioon opiskella. Tämän vuoksi pidän erityisen tärkeänä perinteisen yksityisopetuksen ohella, ottaa huomioon lapsen muutkin elämän osa-alueet, mikäli halutaan saada pysyviä tuloksia oppimisen saralla.

Mitä hyötyä on koulunkäynnin mentoroinnista?

Käytän matematiikan opetuksessani
paljon erilaisia tukivälineitä.

Harvoin lapsella on vain yksi selkeä haaste koulunkäynnissä. Usein kokeisiin lukemisen haasteet tai keskittymisongelmat voivat liittyä unen puutteeseen, heikkoon kouluitsetuntoon tai vapaa-ajan harrastuksien vähyyteen. Näitä asioita käsittelen oppitunneilla oppiainekohtaisen opetuksen lisäksi. Erityisesti teini-ikäiset ovat herkkiä tunne-elämältään, joten moni asia vaikuttaa koulunkäyntiin.  Yksityisopetukseen kuuluvan oppiainekohtaisen opetuksen lisäksi koulunkäynnin mentoroinnin tarkoitus on opettaa lapselle elämäntaitoja.

Koulunkäynnin mentorointi:

• Johtaa pysyviin ja pitkäaikaisiin tuloksiin

• Tukee ja auttaa koko perhettä, ei vain oppilasta

• Antaa oppilaalle välineitä elämänhallintaan

• On lapsen kuuntelemista, ohjaamista sekä kannustamista

 

Koulunkäynnin mentoroinnin seurauksena:

• Oppimismotivaatio säilyy opetusjakson jälkeenkin

• Oppilas oppii hyödyntämään opittua myös muiden oppiaineiden kohdalla

• Oppilas saa yksilöllistä tukea ja kannustusta, mikä johtaa kouluitsetunnon vahvistumiseen

 

Olen yksityisopettaja ja koulunkäynnin mentori! Yksityisopetus sanana, ei kata tarpeeksi suurta osaa opetuksestani. Tämän vuoksi kutsun itseäni yksitysopettajaksi sekä koulunkäynnin mentoriksi. Osa oppilaistani tarvitsee enemmän koulunkäynnin mentorointia, kun taas osa puhtaasti oppiainekohtaista opetusta. Kuitenkin jokaisen kohdalla havainnoin ja tarkastelen, miten paljon mitäkin osa-aluetta juuri tämä lapsi tarvitsee.

”OmaOpe opettaa kasvattaen”

0 kommenttia

Lähetä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Natalia Everhall
natalia@omaope.com
040 583 8113

y-tunnus 3334746-5