skip to Main Content
040 583 8113 natalia@omaope.com

OmaOpen opettajat ovat kaikki luokanopettajia tai erityisopettajia. Opettaja valitaan asiakkaalle katsoen tuen tarpeen kokonaisuutta ja opettajan vahvuuksia. 

erityisopettajaUlpu Eestilä

Olen erityisopettaja Helsingistä. Valmistuin Itä-Suomen yliopistosta vuonna 2017 erityisopettajaksi ja luokanopettajaksi. Työssäni lasten kanssa olen saanut kiitosta positiivisesta työotteestani ja ratkaisukeskeisestä asenteestani. Minulla on kaksi vuotta kokemusta erityisluokanopettajana työskentelystä, ja tällä hetkellä toimin laaja-alaisena erityisopettajana alakoulussa.

Hyvän perusopetuksen lisäksi yksityisopetus voi tuoda iloa oppimiseen, kohentaa oppimismotivaatiota ja keventää opiskelun kuormitusta. Opetuskäynneillä lapsi tai nuori saa opettajan jakamattoman huomion ja henkilökohtaisen tuen juuri omiin tarpeisiinsa

”Olemme todella tyytyväisiä Ulpu Eestilään. Lapsemme (6lk.) on jo pari kertaa tehnyt matikan läksyt itsenäisesti ja nopeasti, mikä on todella suuri ihme. Hänen itsetunto kasvoi kilometrin, kun hän pystyi vihdoin itse tekemään ja osaamaan ja teki läksyt tosi reippaasti. Lapsemme sanoi, että tunne oli uskomaton ja kysyi, voiko tältä tuntua?”

”Haluamme ehdottomasti jatkaa viiden kerran jälkeen. Ulpulla on todella
hyvä ote ja taito!”

Pia Ahonen

Olen koulutukseltani luokanopettaja, KM ja historia-yhteiskuntaopin aineenopettaja, FK. Työkokemusta minulla on 28 vuoden ajalta peruskoulusta luokilta 1-9 ja lukiosta. 

Yksityisopetus on intensiivistä, tehokasta ja helpottaa lapsen ja nuoren koulunkäyntiä monella tapaa: Läksyt voidaan tehdä yhdessä rauhassa ja perusteellisesti. Opiskelu- ja kokeeseenlukutekniikoita harjoitellaan yhdessä. Aiemmin opittua kerrataan ja syvennetään. Uusiin opeteltaviin asioihin voidaan perehtyä etukäteen, mikä helpottaa ja motivoi oppilaan tuntityöskentelyä ja hän saa enemmän irti opettajan opetuksesta oppitunneilla. Opettajana olen jämäkkä, lempeä ja kiireetön. Kuuntelen oppilasta, kannustan, kehun, motivoin ja innostan. Muistutan lapsia ja nuoria, että jokainen on jossakin hyvä.

”Onnistumiset vievät kyllä eteenpäin ja nyt tuntuu, että motivaatio koulua kohtaan on taas kohdillaan.”

”Piasta on ollut suunnaton apu lapsellemme (9lk.) ja matematiikan numero on nyt nousussa! Josta me tietysti iloitsemme, mutta tärkein mikä tästä opetuksesta on jäänyt lapselle, on innostus matematiikkaan ja laskemiseen. Sitä en olisi edes osannut kuvitella. Matematiikka ei ole enää peikko ja kauhea aine jota täytyy väkisin tehdä! Tästä on hyvä jatkaa.”

”Tyytyväisiä olemme työstä ja  pedagogisesta tyylistäsi, Pia, ”

Marjo Similä

Olen espoolainen luokanopettaja ja kasvatustietieteiden maisteri. Olen ollut luokanopettajana yli 20 vuotta.

Opettajana pyrin löytämään oppilaan vahvuuksia ja kannustamaan. Oppilaan onnistuminen sekä positiivinen palaute lisää myönteistä suhtautumista oppimiseen ja koulunkäyntiin.

Yksityisopetuksessa pyritään helpottamaan perheen ja oppilaan arkea. Oppilaan kokemissa vaikeissa oppiaineissa käydään mahdollisuuksien mukaan parin seuraavan tunnin aiheet läpi etukäteen, jotta ne tuntuvat tutummalta, kun oma opettaja ne opettaa koulussa. Lisäksi Omaope-tunneilla keskitytään tukemaan ja vahvistamaan asioita, jotka oppilaasta itsestään tuntuvat haastavilta.

”Yksi syy, että otin OmaOpeen yhteyttä, oli huoleni lapsemme (5lk.) koulumotivaatiosta. Uskon, että tämä kotiympäristössä annettu tukiopetus ja tsemppaus on auttanut: nyt ainakin yksi opettaja suhtautuu positiivisesti ja kannustavasti, eikä oppimista kuormittavia tekijöitä ole kotona. Kiitos sinulle siis!”

Heta opettaja

Heta Hyvönen

Olen 27-vuotias luokanopettaja. Olen muuttanut Rovaniemeltä Helsinkiin lukion jälkeen ja opiskellut täällä luokanopettajaksi. Tällä hetkellä työskentelen ensimmäisen luokan opettajana, mutta kokemusta minulla löytyy kaikista peruskouluikäisistä lapsista. Nautin opettamisesta ja minulle on tärkeää, että oppiminen on hauskaa, innostavaa ja monipuolista. 

”Olemme arvostaneet Hetan opetuksessa lukusuunnitelman tekemistä ja omatoimisen opiskelun opettamista.”

”Yksityisopetus on antanut enemmän laatuaikaa perheen kanssa.”

”Yksityisopetus on helpottanut ja selkeyttänyt elämää. ” -Oppilas 13.v.

Antti opettaja

Antti Mäkelä

Olen Antti, 28-vuotias, helsinkiläistynyt erityisopettaja. Olen valmistunut erityisopettajaksi Itä-Suomen yliopistosta 2016, ja nyt työskentelen neljättä vuotta erityisluokanopettajana. Minua on kuvailtu rauhalliseksi, helposti lähestyttäväksi ja tunnolliseksi. Opettajana erityisosaamistani ovat oppimisten tuki oppimisvaikeuksien kanssa sekä erilaisten oppijoiden kanssa toimiminen. 

Back To Top