skip to Main Content
040 583 8113 natalia@omaope.com

Haluan auttaa oppilaitani löytämään motivaation

Perustin OmaOpen syksyllä 2017, jotta oppilailla olisi mahdollisuus saada lisätukea koulunkäyntiin ja riittävää yksilöllistä tukea. Tavoitteeni on, että oppimisen haasteisiin voitaisiin puuttua riittävän aikaisin ja siten ehkäistäisiin myöhempiä oppimisen vaikeuksia ja koulunkäynnin haasteita. 

Olen kolmekymppinen kasvatustieteen maisteri Espoosta. Opettajana pyrin ymmärtämään lapsen tapaa oppia ja keskityn erityisesti oppilaan motivointiin, kannustavan oppimisympäristön rakentamiseen ja luottamussuhteen luomiseen oppilaan ja opettajan välille. Nämä arvot ovat OmaOpen opetuksen perustana ja edellytän niitä myös muilta OmaOpen opettajilta. Pidän lapsen tervettä itsetuntoa koulumotivaation yhtenä kulmakivenä, joka näkyi myös pro gradu -tutkielmassani.

Kouluitsetunnon tukeminen 

Minä pidän tärkeänä, että oppilas saa päivittäin onnistumisen tunteita myös koulumaailmassa. Annan oppilaille positiivista palautetta jokaisella oppitunnilla, sillä se kasvattaa oppilaan kouluitsetuntoa. Hyvä kouluitsetunto käsittää mielestäni myönteisen asenteen koulunkäyntiä kohtaan, positiivisen kouluviihtyvyyden sekä oppilaan pätevyyden tunteen pärjätä koulussa. OmaOpen yksityisopetuksen seurauksena oppilaan kouluitsetunto vahvistuu, minkä seurauksena kouluviihtyvyys lisääntyy. Minun yksi tärkeimmistä tavoitteistani on lisätä kouluviihtyvyyttä pedagogisesti laadukkaalla yksityisopetuksella.

Toimintaani ja osaamistani voi kuvailla yhdellä lauseella: OmaOpe opettaa kasvattaen!

Tervetuloa OmaOpen asiakkaaksi!

Natalia Everhall

Back To Top