skip to Main Content
040 583 8113 natalia@omaope.com

Mitä on laadukas yksityisopetus?

Pelkkä opettajan ainedidaktinen osaaminen ei riitä, vaan laadukas yksityisopetus vaatii opettajalta taitoja osata tunnistaa oppilaan tapa oppia ja motivoitua. Lue OmaOpen pedagogisista ajatuksista Helsingin Sanomien haastattelussa : Kun oma lapsi ei pärjää ”maailman parhaassa” koulujärjestelmässä, vanhempiin iskee hätä.

OmaOpen yksityisopetus on henkilökohtaisesti suunniteltua ja pedagogisesti taitavasti toteutettua opetusta. Opetuksen suunnittelu lähtee aina oppilaan omista lähtökohdista, jolloin oppilaantuntemustaidot ovat tärkeässä roolissa.  Lue tarkemmin, mitä OmaOpe – oppitunnilla tehdään.

Työni on myös koulunkäynnin mentorointia. Koulunkäynnin metorina tuen oppilaan kokonaisvaltaista koulunkäyntiä. Tämä tarkoittaa, että opetan oppilaille myös lukutekniikoita, muistiinpanotekniikoita, tavoitteiden asettamista ja ajanhallinnan taitoja. Pidän erittäin tärkeänä osana opetustani lapsen kouluitsetunnon vahvistamista.

Miksi OmaOpen yksityisopetusta olisi hyvä hyödyntää jo alakoulussa?

Yksityisopetus on parhaimmillaan ennaltaehkäisevää toimintaa. Viikoittaisella OmaOpen yksityisopetuksella voit varmistaa, että koulunkäyntiin liittyviin haasteisiin puututaan ajoissa ja niihin saadaa ammattitaitoista tukea. Alakoulun ja yläkoulun nivelvaiheessa tulee oppilaalle paljon koulunkäyntiin liittyviä muutoksia, minkä vuoksi yksityisopetus ennaltaehkäisevänä toimena olisi hyvä aloittaa alakoulussa.

Mistä oppitunnin hinta koostuu?

Hinta koostuu yksilöllisen oppimissuunnitelman laatimisesta, oppituntien suunnittelusta, materiaalikustannuksista, matkakustannuksista, oppimisraportin laatimisesta vanhemmille ja opettajan palkasta. Lukukausipaketin ostajille pidetään kevään sekä syksyn lopussa  perheen kesken PALAUTEKESKUSTELU.

Missä OmaOpe toimii?

Toimin Espoossa ja pääkaupunkiseudulla. Muualle Suomeen tai ulkomaille yksityisopetus voidaan toteuttaa etäopetuksena esim. Skypen kautta.

Back To Top